L'ESCOLA
EQUIP HUMÀ
DIRECCIÓ
Secretaria
Margalida Nicolau
Orientadora
Ely Páez
Directora acadèmica i de secundària
Maria Obrador
Directora d'infantil i primària
Marina Mas
EDUCACIÓ INFANTIL
Tutora 4 anys:
Antònia Gelabert
Reforç 5 anys:
Sebastià Rigo
Tutora 5 anys:
Margalida Llabrés
Mestra de reforç infantil (suport 3 anys):
Antònia Obrador
Tutora 3 anys:
Silvia Rodríguez
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Tutora 2n de primària
Isabel Pastor
Especialista de música i matemàtiques
Pere Joan Fuster
Tutora 4t Primària
Sandra Navarta
Tutora 3r Primària
Clara Llabata
Tutora 5è Primària
Catalina Adrover
Tutora 6è primària
Xisca Nebot
Mestra PT infantil i primària
Maria Àngela Pomar
Mestra Especialista d'anglès
Sandra Navarta
Mestra especialista en anglès
Aurora Santandreu
Tutor 1r de primària
Toni Moll
Mestra PT de primària i secundària
Apol·lònia Gamundí
Especialista en audició i llenguatge
Marina Mas
Tutora 4t de primària
Esther Hernández
Substitut/a: Sandra Navarta
ESCOLETA AUBARCA
Tutora aula 1-2 anys:
Noelia Fornés
Tutora aula 0-1 anys:
Neus Pons Grillo
Educadora:
Maria Jiménez
Tutora aula 2-3 anys:
Carme Fajardo
Coordinadora:
Maria Bel Schulz
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO)
Tutora de 1r d'ESO
Yasmin Aloy
Tutora 2n ESO
Antònia Barba
Tutora 3r d'ESO
Sara Obrador
Especialista llengua castellana i catalana
Sara Obrador
Especialista d'anglès i alemany
Yasmin Aloy
Especialista ciències naturals
Miquela Bover
Especialista de plàstica
Xisca Gibert
Especialista d'educació física
Sebastià Rigo
Especialista de matemàtiques i tecnologia
Pep Toni Diego
Especialista de música
Maria del Mar Cladera
Especialista de matemàtiques i religió
Antònia Barba
Especialista d'alemany
Henry Van Dasselaar
Tutora 4t d'ESO
Alessia Sánchez
Especialista en llengües. Anglès i català
Maria Obrador
amunt