L'ESCOLA
EQUIP HUMÀ
DIRECCIÓ
Direcció
Isabel Pastor
Cap d'estudis Infantil i Primària
Pere Joan Fuster
Cap d'estudis Secundària
Yasmin Aloy
Secretaria
Margalida Nicolau
Orientadora
Pilar Fiol
EDUCACIÓ INFANTIL
Tutora 3 anys:
Antònia Gelabert
Substitut/a: Noemí Cortés
Tutor 5 anys:
Sebastià Rigo
Mestra de reforç infantil:
Margalida Llabrés
Tutora 4 anys:
Antònia Obrador
Mestra de reforç infantil:
Silvia Rodríguez
ATE:
Xisca Nebot
Substitut/a: Aina Maria Garcia
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Tutora 2n Primària
Isabel Pastor
Tutora 2n Primària
Marina Mas
Tutora 4t Primària
Sandra Navarta
Tutora 3r Primària
Clara Llabata
Tutora 6è Primària
Aurora Santandreu
Substitut/a: Patricia Ferrer
Tutora 5è primària
Catalina Adrover
Substitut/a: Xisca Nebot
Mestra PT infantil i primària
Maria Àngela Pomar
Tutor 2n Primària
Nofre Serra
Mestra Especialista d'anglès
Sandra Navarta
Mestra especialista en anglès
Aurora Santandreu
ESCOLETA AUBARCA
Coordinadora:
Noelia Fornés
Educadora:
Mª Àngela Grillo
Educadora:
Nerea Cabrero
Educadora:
Carme Fajardo
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO)
Tutora 1r ESO
Maria Obrador
Tutora 2n ESO
Sara Obrador
Tutora 3r ESO
Miquela Bover
Tutora 4t ESO
Alessia Sánchez
Especialista llengua castellana i catalana
Sara Obrador
Especialista d'anglès i llengua catalana
Maria Obrador
Especialista d'anglès i alemany
Yasmin Aloy
Especialista ciències naturals
Miquela Bover
Especialista de plàstica
Xisca Gibert
Especialista d'educació física
Miquel Àngel Ferrer
Especialista de matemàtiques i tecnologia
Pep Toni Diego
Especialista de música
Maria del Mar Cladera
Especialista de matemàtiques i religió
Antònia Barba
Especialista d'alemany
Henry Van Dasselaar
amunt