L'ESCOLA
EQUIP HUMÀ
DIRECCIÓ
Direcció
Isabel Pastor
Cap d'estudis Infantil i Primària
Aurora Santandreu
Cap d'estudis Secundària
Yasmin Aloy
Secretaria
Margalida Nicolau
EDUCACIÓ INFANTIL
Tutora 3 anys:
Antònia Gelabert
Substitut/a: Noemí Cortés
Tutor 4 anys:
Sebastià Rigo
Tutora 5 anys:
Margalida Llabrés
Mestra de reforç infantil:
Antònia Obrador
Mestra de reforç infantil:
Silvia Rodríguez
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Tutora 1r Primària
Isabel Pastor
Tutora 2n Primària
Marina Mas
Tutora 3r Primària
Sandra Navarta
Tutora 4t Primària
Clara Llabata
Tutora 5è Primària
Aurora Santandreu
Tutora 6è primària
Catalina Adrover
Mestra PT infantil i primària
Maria Àngela Pomar
Especialista d'educació física
Nofre Serra
Mestra Especialista d'anglès
Sandra Navarta
Mestra especialista en anglès
Aurora Santandreu
ESCOLETA AUBARCA
Coordinadora:
Noelia Fornés
Educadora:
Mª Àngela Grillo
Educadora:
Nerea Cabrero
Educadora:
Carme Fajardo
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO)
Tutora 1r ESO
Xisca Gibert
Tutora 2n ESO
Sara Obrador
Tutora 3r ESO
Miquela Bover
Tutora 4t ESO
Alessia Sánchez
Orientadora ESO
Pilar Fiol
Especialista llengua Castellana
Sara Obrador
Especialista llengua Catalana
Sara Obrador
Especialista llengua Catalana
Maria Obrador
Especialista d'anglès
Maria Obrador
Especialista d'anglès
Yasmin Aloy
Especialista ciències naturals
Miquela Bover
Especialista de plàstica
Xisca Gibert
Especialista d'educació física
Toni Valle
Especialista de tecnologia
Maria del Mar López
Especialista de música
Maria del Mar Cladera
Especialista de matemàtiques
Antònia Barba
Especialista d'alemany
Henry Van Dasselaar
ATE
Polita Gamundí
amunt