L'ESCOLA
EQUIP HUMÀ
DIRECCIÓ
Direcció
Isabel Pastor
Cap d'estudis Infantil i Primària
Pere Joan Fuster
Cap d'estudis Secundària
Yasmin Aloy
Secretaria
Margalida Nicolau
Orientadora
Pilar Fiol
EDUCACIÓ INFANTIL
Tutora 3 anys:
Antònia Gelabert
Tutora 4 anys:
Margalida Llabrés
Tutor 5 anys:
Sebastià Rigo
Cotutora de 5 anys:
Silvia Rodríguez
Mestra de reforç infantil:
Antònia Obrador
ATE:
Toni Moll
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Tutora 1r Primària
Isabel Pastor
Tutora 2n Primària
Marina Mas
Tutora 3r Primària
Sandra Navarta
Tutora 4t Primària
Clara Llabata
Tutora 5è Primària
Xisca Nebot
Tutora 6è Primària
Catalina Adrover
Mestra PT infantil i primària
Maria Àngela Pomar
Cotutor 1r Primària/ Mestre especialista E.F.
Nofre Serra
Mestra Especialista d'anglès
Sandra Navarta
Mestra especialista d'anglès
Aurora Santandreu
ESCOLETA AUBARCA
Educadora:
Noelia Fornés
Educadora:
Mª Àngela Grillo
Educadora:
Nerea Cabrero
Educadora:
Carme Fajardo
Educadora:
Nuria Mascaró
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO)
Tutora 1r ESO
Antònia Barba
Tutora 2n ESO
Maria Obrador
Tutora 3r ESO
Xisca Gibert
Tutora 4t ESO
Sara Obrador
Especialista llengua castellana i catalana
Sara Obrador
Especialista d'anglès i llengua catalana
Maria Obrador
Especialista d'anglès i alemany
Yasmin Aloy
Especialista ciències naturals
Miquela Bover
Especialista de plàstica
Xisca Gibert
Especialista d'educació física
Sebastià Rigo
Especialista de matemàtiques i tecnologia
Pep Toni Diego
Especialista de música
Maria del Mar Cladera
Especialista de matemàtiques i religió
Antònia Barba
Especialista d'alemany
Henry Van Dasselaar
Especialista de Geogragia i Història
Alessia Sánchez
amunt