AMIPA
EQUIP HUMÀ
President:
Joan Ferrer
Secretària:
Teresa Obrador
Tresorer:
Pep Lluís Rufo
Vocals:
Xavier Bou
Xisca Fuster
Maria del Mar García
Pedro Ginard
Guillem Palou
Toni Artigues
amunt