ERASMUS APP

El resultat del treball de cooperació Etasmus+ "21st Century Skills for Individualized an digitalized learning" és aquesta aplicació on l'alumnat de secundària trobarà activitats per nivells i assignatures per a practicar i millorar les seves habilitats per a preparar proves finals o de nivell.

ERASMUS APP

amunt