GESTIB

El GESTIB és una eina adreçada a facilitar la comunicació entre el centre i les famílies, a més de que els pares/mares/tutors puguin tenir al seu abast, en qualsevol moment, la informació acadèmica i personal dels alumnes que tenen al seu càrrec.Podeu accedir a ella a través de l'adreça URL https://www3.caib.es/xestib/ o instal·lant l'APP al vostre móbil:

PER PODER ACCEDIR S’HA DE DISPOSAR D’UN USUARI I UNA CONTRASENYA.

El nom d’usuari en el cas de les famílies estarà format per una “e” i un número de 8 xifres que coincidirà amb el número del seu DNI o NIE. Pot tenir un usuari cada un dels progenitors o tutors de l’alumne.

SOL·LICITUD PER CREAR UN USUARI I CONTRASENYA

Els pares o mares que no tinguin usuari Gestib l’han de sol·licitar a la secretaria del centre a través del correu electrònic: direccio@santbonaventura.org En el correu han d’adjuntar:

ACTIVAR EL COMPTE D’USUARI

Una vegada la direcció generi el vostre usuari, haureu d’activar el compte a través de les instruccions següents:

1.- Rebreu un sms al telèfon mòbil amb un missatge que conté:

  • El vostre usuari (que serà una “e” i el vostre núm. d’identificació)
  • Un enllaç per activar el compte.

2.- Heu de clicar sobre l’enllaç del missatge del mòbil, que us remetrà a un formulari.

  • Heu d’emplenar les dades que se us demana (Alerta! Són les vostres dades personals, no les de l’alumne i han de coincidir amb les facilitades al centre.)
  • Valideu el formulari.

3.- Una vegada enviat el formulari rebreu un correu electrònic amb un enllaç. Clicau sobre l’enllaç del correu electrònic. Us sortirà una pantalla que us informa que s’ha generat la contrasenya. No heu de fer res. Podeu tancar la pantalla.

4.- Seguidament rebreu un altre sms al mòbil

  • Aquest sms conté una contrasenya provisional (lletres i núm.) i un enllaç (NO CLIQUEU DAMUNT L’ENLLAÇ). Abans de clicar, anoteu la contrasenya que es troba al final de l'SMS.
  • IMPORTANT.Teniu 24 hores per canviar la contrasenya. En cas contrari, automàticament es donarà de baixa el vostre compte d’usuari.

CONTRASENYA CADUCADA U OBLIDADA

En el cas que la contrasenya estigui caducada/oblidada, aquí teniu les instruccions per a renovar la contrasenya: https://www3.caib.es/xestib/resetPassword


En cas que us surti el següent missatge: " Les dades no corresponen... posis en contacte amb el centre" Cal que ens faciliteu les vostres dades a administracio@santbonaventura.org o direccio@santbonaventura.org.
Les dades a facilitar són les que demana el formulari (DNI, primer llinatge, codi postal, data de naixement i email).
Tan aviat rebem les vostres dades farem les modificacions necessàries i ens posarem en contacte amb vostès.
Recordeu que el nom del centre surt en castellà CC San Buenaventura Artà i cal clicar damunt, no escriure el nom complet.

amunt