L'ESCOLA
HORARIS
Horari Escoleta
7.30 a 16.30h


Horari Infantil i primària
Dilluns a dijous
9.00 a 12.30h i de
14.30 a 16.30h
Divendres
9.00 a 12.30h
Setembre i juny
Dilluns a dijous
9.00 a 14.00h
Divendres
9.00 a 12.30h


Horari ESO
Dilluns a divendres
8.00 a 14.00h


Horari Escoleta matinera
Dilluns a divendres
7.30 a 09.00h
Horari Secretaria
Dilluns a dijous
7.30 a 13.00h
16.30 a 18.00h
Divendres
7.30 a 13.00h


Horari Menjador
Infantil i primària
Dilluns a divendres
12.30 a 14.30h
Setembre i juny
14.00 a 15.00h
ESO
Dilluns a divendres
14.00 a 15.00h
amunt