L'ESCOLA
HORARIS
Horari Escoleta
7.30 a 16h


Horari Infantil i primària
Dilluns a dijous
9.00 a 14h
Divendres
9.00 a 14h
Setembre i juny
Dilluns a dijous
9.00 a 14.00h
Divendres
9.00 a 14h


Horari ESO
Dilluns a divendres
8.00 a 14.00h


Horari Escoleta matinera
Dilluns a divendres
8 a 08.45h
Horari Secretaria
Dilluns a dijous
7.30 a 14.00h
16.30 a 18.00h
Divendres
7.30 a 14.00h


Horari Menjador
Infantil i primària
Dilluns a divendres
12.30 a 14.30h
Setembre i juny
14.00 a 16.00h
ESO
Dilluns a divendres
14.00 a 16.00h
amunt